Předprojektová příprava chráněného objektu

Jste vlastníkem památkově chráněného objektu a chystáte rekonstrukci?

Projektování obnovy památek se liší od projektování novostaveb především respektováním specifických limitů a pracovních postupů, které zajišťují ochranu dochovaných hodnot na níž dohlíží Národní památkový ústav (NPÚ). Cílem každého navrhovaného zásahu je totiž nejen zabránit dalšímu chátrání stavby, ale vždy zachovat – případně rehabilitovat – architektonické, kulturně-historické i veškeré další hodnoty, pro něž byla za památku prohlášena. Proto se zde se musí postupovat specificky a my víme jak!

Vyhodnotíme stav vaší nemovitosti
Provedeme restaurátorský průzkum
Sestavíme restaurátorskou zprávu a restaurátorský záměr
Zařídíme administrativní kroky a komunikaci s památkáři
Pomůžeme Vám se získáním grantu

Co všechno předchází rekonstrukci chráněného objektu podrobně

ZDE

Right Menu Icon