Výroba reprodukcí štukových a sochařských děl

Modelujeme součásti výzdoby dle předloh historických plánů a nových architektonických návrhů.

Tvoříme formy pro odlévání chybějících dekorativních částí v rámci fasád a zdobných interiérů.

Realizujeme sochařská díla, které doplňují výzdoby fasád či interiérů a exteriérů.

Formujeme historická sochařská díla a vytváříme kopie do požadovaných materiálů.

Napište nám