Vyučte se uměleckým štukatérem na Střední odborné škole uměleckořemeslné. Provedeme vás praxí

Studiem získáte přehled o historickém vývoji výtvarného umění, uměleckého řemesla a osvojíte si základní výtvarné vyjadřovací techniky. 

Naučíte se:

– ovládat tradiční technologické postupy, techniky a materiály,

– vytvářet štukovou výzdobu, vyrobit sádrové, lukoprénové a klínové formy a odlévat do nich,

– modelovat ornamenty, modely pro formování, vytvářet různé druhy patiny, připravovat malty, omítkové směsi a směsi na umělý kámen a mramor, vytvářet základní druhy sgrafita atd.

A to právě na praxi u nás. Na SOŠ uměleckořemeslné můžete absolvovat tříletý obor s výučním listem, nástavbu s maturitou i rekvalifikační studium.

Studium

Right Menu Icon