Předprojektová příprava chráněného objektu, restaurátorský průzkum, zpráva a závazné stanovisko

Jste vlastníkem památkově chráněného objektu a chystáte rekonstrukci?

Vyhodnotíme stav vaší nemovitosti

Provedeme restaurátorský průzkum

Sestavíme restaurátorskou zprávu a restaurátorský záměr

Zařídíme administrativní kroky, požádáme o závazné stanovisko a zajistíme komunikaci s památkáři

Poradíme Vám se získáním grantu

Projektování obnovy památek se liší od projektování novostaveb především respektováním specifických limitů a pracovních postupů, které zajišťují ochranu dochovaných hodnot na níž dohlíží Národní památkový ústav (NPÚ). Cílem každého navrhovaného zásahu je totiž nejen zabránit dalšímu chátrání stavby, ale vždy zachovat – případně rehabilitovat – architektonické, kulturně-historické i veškeré další hodnoty, pro něž byla za památku prohlášena. Proto se zde se musí postupovat specificky a my víme jak!

Co vše předchází rekonstrukci chráněného objektu podrobně ve článku ZDE

Right Menu Icon