Štukové a sochařské prvky, umělý kámen a mramor

Štukové prvky

Modelujeme a odléváme chybějící části výzdob nebo opravujeme původní. Jsou to např. nadokeníky, šambrány oken, suprafenestry, supraporty, římsy, konzole, sloupy, pilastry, balustry, reliéfy ad.

Sochařská díla

Realizujeme sochařská díla, které doplňují výzdoby fasád či interiérů a exteriérů. Formujeme historická sochařská díla a vytváříme kopie. Sochy, busty, karyatidy ad.

Umělý kámen

Vytváříme imitace kamenných prvků architektury. Výdusky a odlitky různých tvarů dle historických předloh i nové tvary dle požadavků. Ty je poté možné barevně patinovat a polychromovat. Zabýváme se také výrobou povrchu umělého mramoru a jeho oprav.

Štukové prvky výzdob

Reprodukce štukových a sochařských děl

Sochařská díla

Imitace kamenných prvků

Umělý kámen a mramor

Right Menu Icon