Restaurování historických omítek

Restaurujeme historické omítky

Provádíme průzkumy a rozbory

Obnovy dle původních dochovaných fragmentů


Při obnově historických omítek vždy provádíme rozbory původních materiálů, jejich složení a následně navrhujeme i nejvhodnější technologii provádění.

Vytváříme vlastní materiály podle původních dochovaných fragmentů, receptur a na jejich základě doplňujeme chybějící části cenných omítek.

Naší hlavní prioritou při restaurování je citlivý přístup odkrývání druhotných nánosů materiálu a zachování původní podoby hodnotných částí historických omítek.

Rytířský sál na zámku Brandýs nad Labem PŘED a PO

Right Menu Icon