Horní zámek
Panenské Břežany

2016

Rekonstrukce vnitřních omítek a stropní výzdoba

Horní zámek byl postaven v první polovině 18. století v barokním slohu na místě původní tvrze. Poblíž zámku se nachází kaple sv. Anny, jejíž přestavba po požáru v roce 1691 proběhla podle plánů světoznámého J. B. Santiniho.

Horní zámek získal výrobce stylového nábytku Friedrich Gerstel, jenž učinil z interiéru předváděcí prostor pro své špičkové výrobky. Podle jeho dochovaných fotografií dnes známe původní vzhled interiérů.

Krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byly oba zámky zabrány německou okupační správou. Horní zámek se stal sídlem státního tajemníka Karla Hermanna Franka a v dolním zámku bydlel říšský protektor Konstantin von Neurath, záhy vystřídaný zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem s manželkou a dětmi.

Po roce 1945 se horní zámek proměnil ve školicí středisko funkcionářů krajského národního výboru, a poté domov důchodců.

Panenské Břežany
Panenské Břežany

Dochované fotografie interiéru Emila Gerstela


Right Menu Icon