Praha Hlavní Nádraží, Wilsonova 8, Praha 2

2023

Rekonstrukce velkého sálu 117 výpravní budovy hlavního nádraží

Na severní stěně Velkého sálu se nacházel ústřední motiv Fröhlichovy výmalby. Ta byla ale z důvodu špatného stavu omítek i výmalby odmyta a na jejím místě byl zřejmě ve 20. letech vyhotoven Veliký znak republiky Československé.
V průběhu let byl poničen a překryt množstvím nátěrů. Jeho nález je ovšem nezvyklý a jedinečný, bylo proto rozhodnuto, že bude citlivě zrestaurován a zakomponován do historické rekonstrukce sálu. Český lev tak znovu ožil pod rukama našich restaurátorů.

V celém sále jsme realizovali malířskou rekonstrukci. Dle provedených sond, dobových fotografií a návrhů a skic z pozůstalosti Josefa Fanty naši restaurátoři a malíři vzkřísili genius loci začátku 20. století.

Bylo využito tradičních materiálů a technologií, šablonová výmalba tak byla zhotovena původní technikou hlinkových barev. Kopie původní monumentální malby s iluzivní architekturou a rostlinnými motivy byla realizována na jižní stěně Velkého sálu. Barevné řešení se týkalo i originální štukové výzdoby maskaronů.

Right Menu Icon