Senovážné náměstí 994/2
Praha 1 – Nové Město

2021

Restaurování maleb a štuků

V roce 2021 probíhala v domě na Senovážném náměstí celková rekonstrukce. Naše firma zde prováděla opravy vestibulu a schodiště. Ze štukové výzdoby byly sejmuty notné vrstvy novodobých přetěrů. Poškození zdobných prvků bylo ale způsobeno například i necitlivým umístěním elektroinstalace. Na celé levé straně průjezdu byla rekonstruována římsa s vlysem, pilastry, některé hlavice a všechna pole s bosážemi. Výmalba na stropě byla odhalena náhodou při havárii potrubí v bytě nad průjezdem. Poškození bylo ale velmi rozsáhlé. Odkryté části výmalby byly zdokumentovány, zakonzervovány a po dohodě s NPÚ se přistoupilo k celkové rekonstrukci. Z originálních motivů byly sejmuty šablony, konzultována byla i barevnost a rozložení iluzivní architektury. Malby byly nalezeny i v prostorách mezi pilastry, kde jsme jeden fragment zrestaurovali a je k vidění na levé stěně průjezdu.

Schodiště bylo v minulosti opatřeno olejovým nátěrem známým jako linkrustra. Při jejím odstraňování byl obnažen další skvost, a to výmalba schodiště. Ta sestávala z lineárních zrcátek a bohatě malovaného soklu s kazetami imitujícími mramor. Výmalba byla nalezena až do 4. patra, tj. do původní výšky domu bez pozdějších přístaveb. Svědčí tedy o původním rozložení domu a movitosti jeho obyvatel. Stěna na odpočívadle do prvního patra byla citlivě zrestaurována, lze tak nadále obdivovat malířské řemeslo 19. století. Na zbytku schodiště byla provedena přiznaná nápodoba výmalby.

Right Menu Icon