Restaurování historických omítek

Při restaurování historických omítek vždy provádíme rozbory původních materiálů, jejich složení a následně navrhujeme technologii provádění.

Vytváříme vlastní materiály podle původních dochovaných fragmentů, receptur a na jejich základě doplňujeme chybějící části cenných omítek.

Naší hlavní prioritou při restaurování je citlivý přístup odkrývání druhotných nánosů materiálu a zachování původní podoby hodnotných částí historických omítek.

Rekonstrukce historických fasád
Right Menu Icon