Horní zámek
Panenské Břežany

2016

Rekonstrukce vnitřních omítek a stropní výzdoba

Horní zámek byl postaven v první polovině 18. století v barokním slohu na místě původní tvrze. Jedná se o obdélníkovou jednopatrovou stavbou se sedlovou střechou s balkónem v průčelí. Poblíž zámku se nachází kaple sv. Anny, jejíž přestavba po požáru v roce 1691 proběhla v letech 1705–1707 podle plánů světoznámého J. B. Santiniho.

Po začátku druhé světové války a zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl Ferdinand Bloch-Bauer nucen odejít do emigrace a v zámku se usídlil říšský protektor Konstantin von Neurath, kterého v roce 1941 vystřídal v zámku Reinhard Heydrich.

Panenské břežany
Panenské břežany


Right Menu Icon