st. 1/1 Bezděz

2023

Rytířský sál Velké věže hradu Bezděz

Hrad Bezděz byl založen Přemyslem Otakarem II. již ve 13. století. Stala se z něj takřka nedobytná pevnost a v průběhu historie jej vlastnili různí panovníci i šlechta. Roku 1778 byl poničen pruským vojskem a areál začal postupně chátrat. V průběhu 19. století byl na popud pánů z rodu Valdštejnů zrealizován první větší rekonstrukční zásah a horní patro Velké věže bylo přebudováno v novogotickém stylu. Prostor Rytířského sálu byl znovu zaklenut a na zdech bylo vytvořeno iluzivní kvádrování. I přes tento zásah se z hradu postupem času stala zřícenina, kterou se do současné podoby podařilo obnovit až v 90. letech 20. století. Také imitace barevného pískovce v omítce byla poprvé restaurována v 90. letech a nyní byla opět obnovena našimi restaurátory.


Right Menu Icon