Workshop – Fakulta restaurování Pardubice

V prostorách  sochařského  ateliéru  Fakulty  restaurování  Univerzity  Pardubice proběhl workshop, při  kterém byli  studenti  formou  interaktivní  spolupráce seznámeni s  rolí sádry v procesu sochařské tvorby. Lektory byli doc. Jiří Novotný, akad. soch., BcA. Jiří Kudrna a Oliver Braun.

Workshop
Right Menu Icon