Předprojektová příprava, restaurátorský průzkum, zpráva a závazné stanovisko

Jste vlastníkem nemovitosti a chcete štukovou výzdobu na míru?

Před samotným vytvořením projektu a návrhu výzdoby vám pomůžeme s odhadem ceny a vysvětlíme možnosti. Navrhneme jednotlivé postupy a technologie vhodné pro váš objekt.

Dále vám navrhneme architektonické komponenty pro design interiéru. Vytvoříme výkresovou dokumentaci i grafickou vizualizaci, se kterou si budete moci do detailu představit finální podobu celého prostoru. 

Jste vlastníkem historické nemovitosti s výzdobou, kterou chcete zrevitalizovat?

Před samotným vytvořením projektu a návrhu na rekonstrukci vám pomůžeme s odhadem stavu nemovitosti, seznámíme vás s možnostmi rekonstrukce, navrhneme jednotlivé kroky, technologie a materiály.

Jedná-li se o památku, projektování obnovy se od projektování novostaveb liší především respektováním specifických limitů a pracovních postupů, které zajišťují ochranu dochovaných hodnot, na niž dohlíží Národní památkový ústav (NPÚ). Cílem každého navrhovaného zásahu je totiž nejen zabránit dalšímu chátrání stavby, ale vždy zachovat – případně rehabilitovat – architektonické, kulturněhistorické i veškeré další hodnoty, pro něž byla za památku prohlášena. Proto se zde se musí postupovat specificky – a my víme jak. Více o postupu se můžete dočíst v článku ZDE.

Vyhodnotíme stav vaší nemovitosti

Provedeme restaurátorský průzkum

Sestavíme restaurátorskou zprávu a restaurátorský záměr

Zařídíme administrativní kroky, požádáme o závazné stanovisko a zajistíme komunikaci s památkáři

Vytvoříme výkresovou dokumentaci a grafickou vizualizaci

Right Menu Icon